PANDEMİ DÖNEMİNDE EKONOMİK VERİLERİ ANLAMA VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

PANDEMİ DÖNEMİNDE EKONOMİK VERİLERİ ANLAMA VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

Pandeminin küresel ekonomiye ve Türkiye ekonomisine etkilerini anlayabilmek için gerekli verilerin neler olduğu ve nasıl takip edileceğinin öğretileceği eğitimde katılımcılar pandemi sonrası ekonomik aktivite ve finansal piyasa performansları ile ilgili geniş bir bakış açısına ve ekonomik okuryazarlığa sahip olacaktır.

 250,00 +KDV

  

Stokta yok