HİSSE SENEDİ PİYASASINDA SEKTÖREL ANALİZ VE DEĞERLEME: BANKA