PANDEMİ DÖNEMİNDE EKONOMİK VERİLERİ ANLAMA VE ANALİZ YÖNTEMLERİ